รับสมัครตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป


รับสมัครตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป

ธุรกิจ เว็บไซต์สำเร็จรูป ยังเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทุกคน เพราะเว็บไซต์ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เว็บไซต์คือเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลกตลอดเวลาทุกวัน และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

ตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บ, ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคใดๆ ในการเขียนเว็บ...  ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, ด้วยระบบออนไลน์ และ ระบบออฟไลน์ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้พร้อมคำแนะนำ

ผลตอบแทนที่จะได้รับ
รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น สูงสุด 45% ของราคาขาย ไม่นับรวมรางวัลพิเศษต่างๆ ที่ทางบริษัทจ